Posts

Showing posts from August, 2017

AWON ON'KA LEDE YORUBA

AWON ON'KA LEDE YORUBA(1-20,000). 1 – Ookan 2 – Eeji 3 – Eeta 4 – Eerin 5 – Aarun 6 – Eefa 7 – Eeje 8 – Eejo 9 – Eesan 10 – Eewa 11 – Ookanla 12 – Eejila 13 – Eetala 14 – Eerinla !5 – Eedogun 16 – Eerindinlogun 17 – Eetadinlogun 18 – Eejidinlogun 19 – Ookandinlogun 20 – Ogun/Okoo 21 – Ookanlelogun 22 – Eejilelogun 23 – Eetalelogun 24 – Eerinlelogun 25 – Eedogbon 26 – Eerindinlogbon 27 – Eetadinlogbon 28 – Eejidinlogbon 29 – Ookandinlogbon 30 – Ogbon 31 – Ookanlelogbon 32 – Eejilelogbon 33 – Eetalelogbon 34 – Eerinlelogbon 35 – Aarundinlogoji 36 – Eerindinlogoji 37 – Eetadinlogoji 38 – Eejidinlogoji 39 – Ookandinlogoji 40 – Ogoji 41 – Ookanlelogoji 42 – Eejilelogoji 43 – Eetalelogoji 44 – Eerinlelogoji 45 – Aarundinlaadota 46 – Eerindinlaadota 47 – Eetadinlaadota 48 – Eejidinlaadota 49 – Ookandinlaadota 50 – Aadota 51 – Ookanlelaadota 52 – Eejilelaadota 53 – Eetalelaadota 54 – Eerinlelaadota 55 – Aarundinlogota 56 – Eerindinlo